Vítejte

na e-learningovém portálu jazykové agentury HOPE

Tento e-learningový portál je online podporou a rozšířením prezenčních, zejména firemních výukových kurzů cizích jazyků.

K výběru vhodné úrovně prezenčního kurzu Vám pomůže základní rozřazovací test. Test z cizího jazyka zjišťuje vaše znalosti v oblasti gramatiky, slovní zásoby a porozumění čtenému textu.